Fantini Pelletteria

 

Privacybeleid van de FantiniPelletteria.be website

1) Welke gegevens worden verwerkt door Fantini Pelletteria?
Fantini Pelletteria biedt verschillende diensten aan die u op verschillende manieren kunt gebruiken. Afhankelijk van of u online, telefonisch, persoonlijk of anderszins contact met ons opneemt, komen er verschillende gegevens uit verschillende bronnen in het spel. Veel van de gegevens die we verwerken, worden door u aan ons meegedeeld terwijl u onze diensten gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt en u registreert door uw naam, e-mailadres of adres op te geven. We ontvangen echter ook technische gegevens over de apparaten en over de toegang die automatisch worden gedetecteerd tijdens de interactie met onze diensten. Deze kunnen verwijzen naar het type apparaat dat u gebruikt. Op basis van de door ons uitgevoerde analyses (bijvoorbeeld in het kader van marktonderzoek of klantevaluatie) verzamelen wij verdere gegevens. We kunnen ook gegevens van derden over u ontvangen, bijvoorbeeld bedrijfsinformatiediensten of betalingsservicebureaus.

2) Voor welk doel gebruikt Fantini Pelletteria mijn gegevens?
Fantini Pelletteria behandelt uw gegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. Daarbij voldoen we uiteraard aan de beginselen van de wetgeving inzake gegevensbescherming voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarom verwerken wij uw gegevens in principe alleen voor de doeleinden die in deze gegevensverwerkingsverklaring worden uitgelegd en aangegeven op het moment dat ze werden verzameld. Deze staan in de voorhoede van het aankoopproces en de levering, aanpassing en ontwikkeling evenals de veiligheid van onze service. Daarnaast gebruiken we uw gegevens in het kader van de strenge Duitse en EU-wetgeving inzake gegevensbescherming maar ook voor andere doeleinden, zoals productontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek (met name op het gebied van machine learning, intelligentie kunstmatig en diep leren) en marktonderzoek voor de optimalisatie van commerciële processen, de setting aangepast aan de behoeften van onze diensten en gepersonaliseerde reclame.

3) Gepersonaliseerde diensten
De ontwikkeling en levering van gepersonaliseerde functies en diensten is onze topprioriteit. Ongeacht de plaats, het tijdstip en het type apparaat dat wordt gebruikt, bieden wij u een individuele winkelervaring en een aanbod dat is afgestemd op uw individuele interesses. De verwerking van onze gegevens voor de personalisatie van onze diensten bij Fantini Pelletteria is een integraal onderdeel van de dienstverlening.

4) Informatie over websites en apps
We gebruiken uw gegevens om Fantini Pelletteria-websites en apps beschikbaar te maken. Naast de apparaat- en toegangsgegevens die worden gevormd tijdens elk gebruik van deze services, zijn het type gegevens dat wordt verwerkt en het doel van de verwerking met name afhankelijk van hoe u de functies en services gebruikt die beschikbaar worden gesteld via onze services. We gebruiken de gegevens die tijdens het gebruik van onze diensten worden gevormd ook om erachter te komen hoe ons online aanbod wordt gebruikt. We gebruiken deze informatie onder meer in het kader van winkelpersonalisatie, om onze dienstverlening te verbeteren en voor gepersonaliseerde advertenties.

5) Nieuwsbrief
Wij bieden u verschillende nieuwsbriefdiensten aan. U ontvangt informatie over de onderwerpen die in de afzonderlijke nieuwsbrieven en andere mededelingen worden behandeld wanneer u zich registreert voor de nieuwsbriefservice. Daarnaast zijn er ook dienstspecifieke nieuwsbrieven, die integraal onderdeel uitmaken van een bepaalde dienst. Bij het gebruik van onze nieuwsbrief verzamelen we ook apparaat- en toegangsgegevens.

6) Productaanbevelingen per e-mail en push-service
Met betrekking tot onze diensten presenteren we informatie en aanbiedingen van Fantini Pelletteria op basis van uw interesses. U ontvangt deze individuele productvoorstellen ook als u zich niet hebt aangemeld voor een nieuwsbrief. Voor de selectie van individuele productaanbiedingen gebruiken we voornamelijk uw gegevens van eerdere aankopen en uw gegevens van interesse waaruit we profiel- en interessegegevens verkrijgen op basis van de interesses en voorkeuren die aan ons zijn meegedeeld in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.

7) Aankoopbonnen
We gebruiken de gegevens die worden meegedeeld in het kader van een bestelling van Fantini Pelletteria-tegoedbonnen voor de verificatie en uitvoering van de bestelling, evenals voor de verzending en inwisseling van de tegoedbon. Dit omvat ook het vastleggen en verwerken van gegevens met betrekking tot het gebruik van de voucher, met name om fraude te voorkomen.

8) Hoe gebruikt Fantini Pelletteria mijn gegevens voor advertenties?
Wij en onze advertentiepartners gebruiken uw gegevens voor de gepersonaliseerde advertenties die aan u worden getoond in Fantini Pelletteria-diensten en op de websites en apps van andere providers . Hiervoor gebruiken wij en onze advertentiepartners gangbare internettechnologieën op de markt. Op deze manier kunnen we nauwkeuriger adverteren en u alleen advertenties en aanbiedingen presenteren die voor u zo veel mogelijk relevant zijn. Dit stelt ons in staat om beter in te spelen op de behoeften van personalisatie en ontdekking van nieuwe producten van onze gebruikers en om hen op lange termijn te interesseren voor onze diensten door middel van een persoonlijke winkelervaring.

9) Welke gegevensbeschermingsrechten heb ik?
Onder de respectieve wettelijke voorwaarden beschikt u over de volgende wettelijke gegevensbeschermingsrechten: recht op informatie (artikel 15 DSGVO), recht op verwijdering (artikel 17 DSGVO), recht op correctie (artikel 16 DSGVO), recht op beperking van de verspreiding (artikel 18 DSGVO), recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 DSGVO), recht van beroep bij een openbare instantie voor gegevensbescherming (artikel 77 DSGVO), recht op intrekking van toestemmingen (artikel 7, lid 3 DSGVO) en het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde maatregelen voor het vrijgeven van gegevens (artikel 21 DSGVO).

10) Wanneer worden mijn gegevens verwijderd?
We slaan uw persoonsgegevens op zolang ze nodig zijn voor de doeleinden van deze gegevensverwerkingsverklaring, in het bijzonder voor de nakoming van onze wettelijke en contractuele verplichtingen. Indien nodig bewaren wij uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden, indien en zolang de wet ons toestaat deze verder op te slaan voor bepaalde doeleinden, inclusief verdediging tegen wettelijke verzoeken.

11) Hoe beschermt Fantini Pelletteria mijn gegevens?
Bij ons worden uw persoonlijke gegevens veilig verzonden door middel van versleuteling. Dit geldt ook voor uw bestelling en klantenlogin. Hiervoor gebruiken we het SSL-coderingssysteem (Secure Socket Layer). We beschermen ook onze webpagina’s en andere systemen door middel van technische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, manipulatie of openbaarmaking van uw gegevens door onbevoegde personen.

12) Wijzigingen in deze verklaring over gegevensverwerking en gesprekspartners
Tijdens de ontwikkeling van onze websites en apps en de implementatie van nieuwe technologieën om onze dienstverlening voor u te verbeteren, worden wijzigingen in de huidige gegevensbeschermingsverklaringen. Wij raden u daarom aan om deze gegevensverwerkingsverklaring van tijd tot tijd te lezen. Als u vragen heeft, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionarissen voor gegevensbescherming. De gemakkelijkste manier om contact met hen op te nemen, is door contact met ons op te nemen via het e-mailadres info@fantinipelletteria.com